Projekty osłon stałych

Wykonujemy projekty osłon stałych dla gabinetów i pracowni rentgenowskich oraz gabinetów weterynaryjnych, w których zainstalowany ma być aparat RTG. Nasze usługi świadczymy dla podmiotów na obszarze całego kraju. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 sierpnia 2006 roku stanowi, że projekt stałych osłon RTG jest „projektem pracowni lub gabinetu (rzuty pomieszczeń) wraz z projektem i opisem osłon stałych oraz wentylacji, zatwierdzonym przed uruchomieniem aparatu rentgenowskiego przez właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej”.

Zatem w jakim celu wykonuje się takie projekty ochrony radiologicznej dla pomieszczeń? Otóż w wielkim skrócie po to, aby zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym w pracowni lub gabinecie rentgenowskim, ponieważ dzięki obliczeniom zawartym w projekcie określimy, czy niezbędne będzie zainstalowanie dodatkowych osłon chroniących przed promieniowaniem jonizującym.

Jakie wytyczne powinien spełniać gabinet i pracownia rentgenowska?

W ramach projektu ustala się, czy istniejące w gabinecie lub pracowni przegrody budowlane, stanowią wystarczającą osłonę stałą przed promieniowaniem. Ponadto prawo precyzyjnie określa, jaką powierzchnię i wysokość musi mieć pomieszczenie, w którym używa się sprzętu rentgenowskiego. Powierzchnia gabinetu nie może wynosić mniej niż 8m2, a w celu zainstalowania każdego dodatkowego aparatu należy zaadaptować dodatkowe 4m2. Natomiast jeśli planujemy w pomieszczeniu używać rentgenowskiego aparatu wewnątrzustnego lub pantomografu, minimalna wielkość gabinetu ma wynosić 12m2. Z kolei wysokość gabinetu rentgenowskiego musi być ustalona na poziomie nie mniejszym niż 2,5 metra.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, czy w Państwa gabinecie można założyć aparat rentgenowski, to prosimy o zgłaszanie się do nas! Wszystkie niezbędne do wykonania projektu informacje należy umieścić w załączniku ( Projekt osłon stałych), a potem wysłać na adres: biuro@kmk.szczecin.pl. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu z naszymi przedstawicielami: Magdaleną Łukowiak lub Karoliną Jezierską.